VODITELJ PROJEKATA EU FONDOVA

04 Feb VODITELJ PROJEKATA EU FONDOVA

Osobe koje se bave ili žele baviti EU fondovima, izradom projekata za dobivanja sredstava iz fondova Europske unije, tj. žele dobiti potrebna sredstva za realizaciju projekata trebaju steći stručne kompetencije u tehnikama upravljanja EU projektima, proračuna projekta, praćenja, provedbe i evaluacije projekta kao i u svrhu izrade vlastitog EU projekta.

Priprema i vođenje EU projekata

Priprema i vođenje projekata financiranih kroz programe Europske unije jedno je od najtraženijih edukacijskih programa na području Republike Hrvatske, kako javnog tako sve više i privatnog sektora. Nedostatak kvalificirane radne snage u ovom području djelovanja, potiču sve veći broj ljudi različitih srodnih i nesrodnih profesija i uzrasta da pohađaju ovaj obrazovni program s ciljem razvoja vlastitih karijera u perspektivnim područjima poslovanja za značajnom financijskom korišću. Ovaj program ima za cilj osposobiti polaznike za pripremu i provedbu projekata financiranih kroz programe Europske unije uz pomoć nekih od najiskusnijih stručnjaka za ovu problematiku u Hrvatskoj.

Reference predavača:


Glavni nositelja programa usavršavanja za Voditelja projekata EU fondova su g. Ranko Milić, savjetnik za EU projekte i vlasnik tvrtke Eupolis grupa d.o.o. te g. Tonći Lučić, savjetnik za EU projekte i vlasnik Obrta Meta Consulting iz Splita. Pored njih, u aktivnostima edukacije i mentoriranja sudjelovat će i drugi stručnjaci.

Izdvojena referentna lista konzultantskog tima:

Splitsko-dalmatinska županija i J.U. RERA S.D. (2008- ) – razvoj i priprema strateških projekata, te tehnička asistencija u provedbi projekata prekogranične suradnje, ukupna vrijednost projekata veća od 14 milijuna eura, od čega ugovoreno i u provedbi ili zaključeno oko 4 milijuna eura;.

Grad Split (2012 – 2013)- analiza razvojnih mogućnosti i potreba, izrada prioritetne liste projekata i akcijskog plana za financiranje kroz EU fondove; edukacija djelatnika Grada o pripremi EU fondova; razrada i prijava 2 strateška regionalna projekta na natječaje MRRFEU;

Grad Rab – pomoć u provedbi projekta projektiranja aerodroma Rab (2012- ) vrijednosti 1.1 milijuna eura;

HCL Consultants (2010) – tehnička podrška Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u pripremi projekata za EU fondove, ukupna vrijednost portfelja pripremljenih projekata više od 10 milijuna eura, 80% učinkovitost u ugovaranju- realizaciji sredstava;

ECORYS Rotterdam (2008-2009) – tehnička pomoć Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u izradi Strategije regionalnog razvoja RH, te pomoći strateškom planiranju razvoja na razini Jadranske NUTS2 statističke regije.

Hrvatska gorska služba spašavanja (2010-) – strateško planiranje, izrada akcijskog plana i priprema liste projekata, te priprema projekata za EU natječaje (trajni ugovor o pružanju konzultantskih usluga), ukupna vrijednost projekata više od 80 milijuna eura, dio projekata ugovoren i u provedbi, dio pred ugovaranjem, dio u pripremi za strukturne fondove;

Nacionalni park Krka (2010-2011) – analiza potreba i mogućnosti, izrada akcijskog plana i priprema liste projekata, priprema projekata za EU natječaje (IPA BRI, ADRIATIC CBC, FZOEU), ukupna vrijednost projekata više od 8 milijuna EUR;

Ustanova za rehabilitaciju DES (2010-) – razvoj i priprema projekta, vrijednost projekta 2,4 milijuna eura, tehnička asistencija u provedbi javnih nabava prema EU PRAG, ugovoreno i u provedbi;

Kompetencije:


Tijekom programa usavršavanja prezentirat ćemo cjelokupni postupak: od osmišljavanja, pripreme, prijave pa do provođenja projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU. Svi predavači uključeni u ovaj program sudjelovali su u pripremi i provedbi odobrenih EU projekata, te su njihova praktična iskustva ključna komparativna prednost ovoga programa. Kroz cijeli program usavršavanja polaznici će pripremati svu potrebnu dokumentaciju stvarnoga projekta koji će biti okosnica završnog (diplomskog) rada polaznika. Osnovni cilj ovoga programa je osposobljavanje voditelja projekata da samostalno ili u timovima pripremaju i provode projekte koji će biti sufinancirani od strane fondova Europske unije..

Program će se realizirati redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Završetkom programa polaznik stječe kompetencije:


 • Razlikovati vrste fondova, projekata i institucija koje mogu biti uključene u projekte
 • Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivani rezultat projekta
 • Prikupiti podatke o sredstvima potrebnim za izradu prijedloga
 • Izraditi prijedlog i sažetak prijedloga projekta
 • Skicirati projekt i izraditi prijavni obrazac
 • Koristiti adekvatne tehnike pri pripremi proračuna projekta
 • Izvesti evaluaciju projekta
 • Primijeniti pravila zaštite na radu

Uvjeti upisa:


Završena viša ili visoka stručna sprema

Dokumenti potrebni za upis:


 • Diploma o završenom studiju obrazovanja
 • Rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • Osobna iskaznica ili domovnica
 • Mala fotografija
 • OIB

 

Nakon završetka program se upisuje u e-radnu knjižicu.


 Upisi u tijeku

1Comment